slide-2feca5b

پرشیان سولار اصفهان

سال تاسیس : 1395

چشم انداز :

این دفتر با هدف بومی سازی دانش مرتبط با کاربرد انرژی های تجدید پذیر در شرکت پرشیان فوالد تأسیس گردیده است.

شرح فعالیت ها :

– مطالعه و ایجاد دانش فنی مرتبط با کاربرد انرژی های تجدید پذیر.
– فعالیت در راستای کسب دانش فنی مربوطه و بومی سازی آن.
– طراحی و شبیه سازی نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه در بازه های توانی مختلف.
– انجام کلیه مطالعات اقتصادی احداث نیروگاه های انرژی تجدید پذیر.

فرصت های سرمایه گذاری :

1 -احداث دو نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در سایت های مارشنان و الیگودرز

2 -طراحی، ساخت و تولید انبوه اینورترهای متصل و منفصل از شبکه

پروژه ها :

1 -نیروگاه 100 کیلو واتی خورشیدی متصل به شبکه ساختمان کار آفرینی شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان که در حال بهره برداری می باشد .

2 -نیروگاه 10 کیلوواتی خورشیدی ساختمان پرشیان تهران که در حال بهره برداری میباشد.
3 -نیروگاه 1 مگاواتی خورشیدی شهید محمد منتظری متصل به شبکه به صورت شناور که در حال عقد قرارداد با پیمانکارمی باشد.

4 -احداث دو نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در سایت های مارشنان و الیگودرز که در حال مطالعه و بررسی پیشنهادات پیمانکاران می باشد .

5 -نیروگاه 100 کیلوواتی خورشیدی باغ گل های اصفهان به صورت مشارکت با شهرداری که در دست بررسی، پیشنهاد توسط بخش مشارکت های شهرداری می باشد