slide-2feca5b

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره

– راه اندازی واحدها : 1391-1390
– تعداد پرسنل: 150 نفر
– ظرفیت اسمی نیروگاه: 484 مگاوات
– نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی با 2 واحد گازی و 1 واحد بخاری
– ظرفیت واحدها: هر واحد گازی 162 مگاوات و واحد بخاری160 مگاوات
– راندمان: 8/47 درصد
– ضریب دسترسی : 96 درصد
– نوع واحدها: توربین گازی 5 Version 2.V94 و توربین بخاری E30
– سوخت اصلی: گاز طبیعی
– سوخت پشتیبان: گازوئیل

نکات برجسته نیروگاه :

1 -اولین نیروگاه سیکل ترکیبی خصوصی کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی
2 -احداث همزمان هر دو بخش بخار و گاز برای اولین بار در ایران
3 -سیستم خنک کننده از نوعACC با فن های دور متغیر
4 -نصب سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گاز و افزایش پانزده مگاوات تولیدی برای هر واحد درفصل گرم سال
5 -نصب سیستم +IGV بر روی هر دو واحد گاز و افزایش تولید تا سه مگاوات برای هر واحد
6 -حداکثر صرفه جویی در مصرف آب به نحوی که متوسط مصرف آب کمتر از چهار لیتر بر ثانیه در کل نیروگاه می باشد و به ازای هر کیلو وات ساعت تولید انرژی الکتریکی پنـج صدم لیتر آب مصرف می شود.
7 -آلایندگی زیست محیطی زیر حدود اعالم شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
8 -ایجاد یازده هکتار فضای سبز همراه با آبیاری قطره ای
9 -احداث گلخانه به منظور مدیریت بهتر فضای سبز و تامین مخزن گیاهان
10 -نصب دستگاه Online اندازه گیری آالینده های دود خروجی از دودکش
11 -اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی