slide-2feca5b

نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه

راه اندازی اولین واحد : 1389
– تعداد پرسنل 116 نفر
– ظرفیت اسمی نیروگاه: 648 مگاوات
– نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی در حال حاضر بخش گاز آن به بهره برداری رسیده است
– ظرفیت واحدها: هر واحد گازی 162 مگاوات
– راندمان : 30 درصد
– ضریب دسترسی : بیش از 90 درصد
– نوع واحدها: توربین گازی5.ver 2.V94
– سوخت اصلی: گاز طبیعی
– سوخت پشتیبان: گازوئیل

 

بازتوانی نیروگاه به سیکل ترکیبی

– احداث بخش بخار جهت تکمیل سیکل ترکیبی

فرصت های سرمایه گذاری

– تعداد واحدهای جدید : 2 واحد بخاری، هر کدام به ظرفیت حدود 180 مگاوات ضمناً ظرفیت تولید توربین های گاز موجود پس از بروز رسانی از 162 به 185 مگاوات افزایش می یابد
– نوع واحدهای جدید : بخار از نوع E
– ظرفیت اسمی نیروگاه بعد از بازتوانی : 1100 مگاوات