نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه

نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در کیلومتر ۲۵ بزرگراه زنجان ، قزوین در زمینی به وسعت ۴۴هکتار احداث شده است.

این نیروگاه دارای ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۲ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی ، جمعاً با ظرفیت تولید اسمی ۶۴۸ مگاوات می باشد.

مشخصــــات :

– راه اندازی واحدها : ۱۳۸۹

– تعداد پرسنل: ۱۱۶ نفر

– ظرفیت اسمی نیروگاه:۶۸۴ مگاوات

– نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی با ۲ واحد گازی و ۲ واحد بخاری

– ظرفیت واحدها: هر واحد گازی ۱۶۲ مگاوات و واحد بخاری۱۶۰ مگاوات

– راندمان: ۳۰ درصد

این نیروگاه در ۱۰ تیر ۱۳۹۳ به شرکت تولید نیروی مرکزی صبا که جرو شرکت‌های گروه صبا می‌باشد واگذار گردید و با گذشت نزدیک به ۲ سال از مالکیت شرکت تولید نیروی مرکزی صبا، هلدینگ پرشیان در مرداد ماه ۱۳۹۵ نیروگاه را از شرکت صبا خریداری نمود و در حال حاضر نیروگاه در تملک این شرکت قرار دارد.
نکات برجسته نیروگـــاه :

ضریب دسترسی : بیش از ۹۰ درصد

– نوع واحدها: توربین گازی V94.2 ver.5

– سوخت اصلی: گاز طبیعی

– سوخت پشتیبان: گازوئیل


– تعداد واحدهای جدید : ۲ واحد بخاری، هر کدام به ظرفیت حدود ۱۸۰ مگاوات ، ضمناً ظرفیت تولید توربین های گاز موجود پس از بروز رسانی از ١۶٢ به ١٨۵ مگاوات افزایش می یابد

فرصت های سرمایه گذاری :

✔️ فرصت های سرمایه گذاری

✔️ احداث بخش بخار جهت تکمیل سیکل ترکیبی

✔️ بازتوانی نیروگاه به سیکل ترکیبی

✔️ نوع واحدهای جدید : بخار از نوع E

✔️ ظرفیت اسمی نیروگاه بعد از بازتوانی : ۱۱۰۰ مگاوات