نیروگاه خورشیدی پرشیان سولار اصفهان

نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلو واتی پرشیان سولار اصفهان با هدف بومی سازی دانش مرتبط با کاربرد انرژی های تجدید پذیر در شرکت پرشیان فولاد تأسیس گردیده است.

شرح فعالیت ها :

– مطالعه و ایجاد دانش فنی مرتبط با کاربرد انرژی های تجدید پذیر

– فعالیت در راستای کسب دانش فنی مربوطه و بومی سازی آن

– طراحی و شبیه سازی نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه در بازه های توانی مختلف

– انجام کلیه مطالعات اقتصادی احداث نیروگاه های انرژی تجدید پذیر

نیروگاه ۱۰۰ کیلو وات خورشیدی « پرشیان سولار اصفهان » با سرمایه‌گذاری هلدینگ پرشیان در سال ۱۳۹۶ و با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، با هدف گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این شهرک به بهره‌برداری رسید.

پروژه ها :

۱- نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی خورشیدی متصل به شبکه ساختمان کار آفرینی شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان که در حال بهره برداری می باشد .

۲- نیروگاه ۱۰ کیلو واتی خورشیدی ساختمان پرشیان تهران که در حال بهره برداری می باشد.

۳- نیروگاه ۱ مگاواتی خورشیدی شهید محمد منتظری متصل به شبکه به صورت شناور که در حال عقد قرارداد با پیمانکار می باشد.

۴- احداث دو نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در سایت های مارشنان و الیگودرز که در حال مطالعه و بررسی پیشنهادات پیمانکاران می باشد .

۵- نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی خورشیدی باغ گل های اصفهان به صورت مشارکت با شهرداری که در دست بررسی، پیشنهاد توسط بخش مشارکت های شهرداری می باشد.

فرصت های بهره برداری :

✔️ تولید نیروگاه خورشیدی شرکت پرشیان سولار اصفهان در۷ماهه نخست بهره برداری به ۱۱۷مگاوات ساعت رسید.

✔️ طراحی، ساخت و تولید انبوه اینورترهای متصل و منفصل از شبکه

✔️ با بهره برداری از این نیروگاه از تولید۶۴ تن دی اکسید کربن تاکنون جلوگیری شده است .

✔️ تولید برق این نیروگاه به ۱۹۲ مگاوات ساعت در سال رسید که این عدد به طور تقریبى مبین وجود ۱۹۲۰ کیلوات ساعت بر متر مربع پتانسیل مفید از سامانه های خورشیدی متصل می باشد.