به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ پرشیان، بر طبق گزارشات دریافتی از نیروگاه سلطانیه، تولید سالیانه برق نیروگاه سلطانیه زنجان در ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ شکسته و به میزان ناخالص ۲/۵۷۶/۹۸۷/۰۰۰کیلووات ساعت رسیده است، این در حالی است که پیش از این بیشترین مقدار تولید این نیروگاه در سال ۱۳۹۶به میزان ناخالص ۲/۵۷۴/۴۳۳/۰۰۰کیلووات ساعت بوده است.

این موفقیت ارزشمند را که حاصل تلاش مدیران هلدینگ پرشیان، مدیریت و کارکنان پرتلاش نیروگاه سلطانیه بوده است را به خانواده بزرگ پرشیان تبریک عرض می نماییم.


گفتنی است: نیروگاه سلطانیه در تیر ماه ۱۳۹۵ به شرکت پرشیان فولاد واگذار شد و از همان ابتدا بهبود مستمر در جنبه های گوناگون انسانی و فنی در دستورکار قرارگرفت.